นายถาวร  ทิพวรรณ

 

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ “ระบบเครือข่ายบริหารจัดการศึกษาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ “ระบบโครงสร้างพื้นฐาน Local Information Networking System ในสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ “ระบบเครือข่ายบริหารจัดการศึกษาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ “ชุดครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน Local Information networking System  ในสถานศึกษา” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิต: ไรแดง และไรน้ำนางฟ้า” คลินิกเทคโนโลยี  แผนกวิชาประมง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

บทคัดย่อผลการใช้วัสดุยึดเกาะหวอดต่อจำนวนลูกปลากัดฮาฟมูน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “กุ้งน้ำจืดไทยและศักยภาพการใช้ประโยชน์”  วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยอาหารมีชีวิต แผนกวิชาประมง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี download เอกสารโครงการและใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อ (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ประกาศรับสมัครแบบปกติ

2. ประกาศรับสมัครแบบโควต้า (ปวช.)

3. ประกาศรับสมัครแบบโควต้า (ปวส. แบบบุคคลภายนอก)

4. ประกาศรับสมัครแบบโควต้า (ปวส. แบบบุคคลภายใน)

5. ใบสมัคร (.doc)

6. ใบสมัคร (.pdf)


ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารประกอบการเรียนและห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ประกาศ เอกสารประกวดราคา

- ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ รายละเอียด

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 (2561)

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กุ้งน้ำจืดของไทยและศักยภาพการใช้ประโยชน์”

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดคลิก

งานวิจัยเรื่องการเลี้ยงปลากัดฮาฟมูนด้วยอาหารมีชีวิตและอาหารสำเร็จรูปผสมอีเอ็ม

เชิญชวนผูที่สนใจส่งผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "เกษตรปลอดภัย ก้าวไกล Thailand 4.0" รายละเอียดคลิก

วันนี้ นายไพศาล ชลสินธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแห่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษา ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน นักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมในครั้งนี้ด้วย คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ในวันนี้นายไพศาล ชลสินธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคลและจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การบริจาคโลหิต กิจกรรมปลูกและรักษาต้นไม้และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

การกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2560)

เมื่อวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2650 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เมื่อวันนที่ 6 พฤษภาคม 2560 ได้มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 05 สิงหาคม 2020 เวลา 15:49 น. )