ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบที่สอง ประจาปีการศึกษา 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ขั้นตอนการสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน-11 พฤษภาคม 2564

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน-11 พฤษภาคม 2564

โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีเปิดรับสมัครนักเรียน (รุ่นที่ 4) หลักสูตร 1 ปี เรียนฟรี กินฟรี อยู่ฟรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เพจ Facebook ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์น้ำมีชีวิต

บทคัดย่อผลการใช้วัสดุยึดเกาะหวอดต่อจำนวนลูกปลากัดฮาฟมูน

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 (2561)

งานวิจัยเรื่องการเลี้ยงปลากัดฮาฟมูนด้วยอาหารมีชีวิตและอาหารสำเร็จรูปผสมอีเอ็ม


แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:32 น. )