ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทล.บ.ประมง)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วและประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก
-  ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่องการเสนอราคาซื้อพันธุ์อ้อย ชื่อพันธ์ ๑๑๑ (ตองหนึ่ง) ผลผลิตจาการเรียนรู้ รายละเอียดคลิก

- ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง กำหนดเปิด-ปิด สถานศึกษา หลักสูตร (ปวช.) และหลักสูตร (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดคลิก

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการฟาร์ม ประเภทสถานศึกษาอาชีวเกษตรและประมง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายละเอียดคลิก

- ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ STEAM Active Learning Excellent Center สาขาพืชศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดราคา (e-bidding) รายละเอียดคลิก
- ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
- ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ โครงการยกระดับการศึกษาอาชีพภาคเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สาขาวิชาที่เปิดรับคือ สาขาการจัดการเกษตรอาหารปลอดภัย รายละเอียดการประกาศรับสมัครคลิก ดาวน์โหลดใบสมัคร

ขอเชิญร่วมงาน AGRI-TECH DANCHANG AGRICULTURE FAIR ในระว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณโดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี พบกับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การอบรม 108 อาชีพ นิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตร มีการบรรยายพิเศษที่น่าสนใจมากมาย

กิจกรรมการศึกษาดูงานของงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

กิจกรรมการอบรมการเขียนแผนธุรกิจของงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผสมเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผสมเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการแผนกช่างกลเกษตร และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดคลิก

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูฝึก ในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดคลิก

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผสมเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตลาดกรีนดี มีสุขและการไลฟ์สดขายสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ด่านช้างกรีนฟาร์ม ในวันที่ 14 มกราคม 2565  จะมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค ด่านช้างกรีนฟาร์มสินค้าอาหารปลอดภัย เวลา 09.00-12.00 น. หรือสามารถมาเที่ยวชมสินค้าต่าง ๆ ในงานได้ที่บริเวณลานด้านข้างโอท๊อป หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผสมเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ทำความรู้จักกับศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี คลิปวิดิโอ

 

เพจ Facebook ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์น้ำมีชีวิต

บทคัดย่อผลการใช้วัสดุยึดเกาะหวอดต่อจำนวนลูกปลากัดฮาฟมูน

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 (2561)

งานวิจัยเรื่องการเลี้ยงปลากัดฮาฟมูนด้วยอาหารมีชีวิตและอาหารสำเร็จรูปผสมอีเอ็ม


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2024 เวลา 10:10 น. )