ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป บริหารงานทั่วไป(ครู) กลุ่มวิชาบัญชี

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รวมแหล่งความรู้เรื่องปลากัดและไรน้ำนางฟ้า แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หน้าที่ 1 หน้าที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป บริหารงานทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ (215)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรป็นพนักงานราชการทั่วไป หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิต: ไรแดง และไรน้ำนางฟ้า”คลินิกเทคโนโลยี  แผนกวิชาประมง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อผลการใช้วัสดุยึดเกาะหวอดต่อจำนวนลูกปลากัดฮาฟมูน

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 (2561)

งานวิจัยเรื่องการเลี้ยงปลากัดฮาฟมูนด้วยอาหารมีชีวิตและอาหารสำเร็จรูปผสมอีเอ็ม


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:50 น. )