จากการศึกษา พบว่า มีความเป็นไปได้ในการใช้มีด-วงดาวเพื่อผลิตไม้ปักชำกิ่งทาบมะม่วงจากกระบอกไม้ไผ่ชนิดมุมของใบมีดเอียงกับระดับพื้นดิน  45  องศา จะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดโดยสามารถผลิตไม้ปักชำกิ่งทาบมะม่วงที่ได้มีความสม่ำเสมอ ทำให้มีรายได้มากกว่า และใช้ระยะเวลาคืนทุนที่เร็วกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับมีด-วงดาว ชนิดมุมของใบมีดเอียงกับระดับพื้นดิน 0, 15  และ  30  องศา

 ดาวน์โหลดรายละเอียด


ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ครูสมศักดิ์  เพ็ชรปานกัน : 08-9818-7299

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2011 เวลา 17:32 น. )