ประวัติวิทยาลัย

ที่ตั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  ตั้งอยู่ที่  288  หมู่ที่  1  ตำบลด่านช้าง

อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เนื้อที่   952  ไร่  3  งาน  5  ตารางวา

โทรศัพท์ 035 595056 โทรสาร 035 595055

เว็บไซต์ www.spcat.ac.th

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ประวัติการก่อตั้งสถานศึกษา

02 มิถุนายน   2518  สำรวจสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเกษตรกรรมสุพรรณบุรี

14 กุมภาพันธ์ 2520  ประกาศตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมสุพรรณบุรี

ปีการศึกษา    2522  เปิดรับนักเรียนปีแรก

28 กันยายน  2524  ประกาศยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรี

ปีการศึกษา   2528  สถานศึกษาดีเด่นประเภทเกษตรกรรม

12  กันยายน  2537  ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุพรรณภูมิ  ในวิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรี

26  กันยายน  2539  ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

ทำเนียบผู้บริหาร

  1. นายปรีชา  บุญวิทยา     2520 -   2540
  2. นายสุขุม  รักษาชาติ     2541 -   31 มี.ค. 2547
  3. นายสมบูรณ์  บุญศิริ     รักษาการ ผู้อำนวยการ 1 เม.ย. 2547 – 12  ธ.ค. 2547
  4. นายจรัล  ยุบรัมย์         13 ธ.ค. 2547 - 31 สิงหาคม 2553
  5. นายสมบูรณ์  บุญศิริ     รักษาการ ผู้อำนวยการ 1 ก.ย. 2553 – 16  ก.พ. 2554
  6. นายบุญช่วย  ศรีเกษ     17 กุมภาพันธ์ 2554-15 ธันวาคม 2554
  7. นายสิทธิศักดิ์  รัตนพาณิชย์  16 ธันวาคม 2554-30 กันยายน 2559
  8. นายถาวร  ทิพวรรณ      1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:36 น. )