ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวิจัย

 

- การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17 รายละเอียดคลิก

- ขอเชิญเสนอโครงงานเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Prime Minister's Science Award 2023

- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยและผลงานวิจัยอาชีวสึกษา (TVET Researchers and Research Development)

- ขอเปิดการรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

- ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17

- ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023

- ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติประจำปีการศึกษา 2565

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 03 เมษายน 2023 เวลา 12:05 น. )