ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ

อกท. หน่วยสุพรรณบุรี

 

กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

 

กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยฯ 12 สิงหาคม 2565

 

การประชุมวิชาการ อกท. ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่  10-12 สิงหาคม 2565

 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรณษารัชกาลที่ 10

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดด่านช้าง


การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564


แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2022 เวลา 19:34 น. )