โครงสร้างการบริหารสำนักงานอกท. หน่วยสุพรรณบุรี ภาพที่ 1 ภาพที่2

โครงสร้างการบริหารงานของชมรมวิชาชีพ

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ อกท. หน่วยสุพรรณบุรี

Download เอกสารต่าง ๆ ของ อกท.

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ผลการพิจารณาเพื่อเลื่อนระดับสมาชิก อกท. เพื่อเป็นสมาชิก อกท.ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2563

ผลการพิจารณาเพื่อเลื่อนระดับสมาชิก อกท. เพื่อเป็นสมาชิก อกท.ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564

ผลการประเมินการคัดเลือกสมาชิก อกท. ดีเด่น ของภาคกลาง ปีการศึกษา 2564

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2022 เวลา 13:23 น. )