ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทล.บ. ประมง)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทล.บ. ประมง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ไหว้พระ ทำบุญ สวดมนต์ นั่งสมาธิและบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาด ณ วัดเข้าถ้ำหมีและวัดทุ่งดินดำ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี


นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทล.บ. ประมง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ร่วมกับ บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดเสรีภาพการเกษตร ส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมงตามแนวทางหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี

 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทล.บ. ประมง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง "การเพาะพันธุ์ปลากัดโดยใช้ใบมะยมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวนครปฐม" โดยคุณสิรินุช ฉิมพลีเจ้าของสิรินุชเบตต้าฟาร์ม (SIRINUT BETTA FARM) เป็นผู้อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 03 กันยายน 2022 เวลา 09:33 น. )