การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(กำลังปรับปรุงข้อมูล)


แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม 2021 เวลา 12:53 น. )