รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

- ประกาศรับสมัคร

- ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แบบโควตาพิเศษ)

- ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แบบปกติ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 14 มกราคม 2020 เวลา 15:43 น. )