ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตลาดกรีนดี มีสุขและการไลฟ์สดขายสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ด่านช้างกรีนฟาร์ม ในวันที่ 14 มกราคม 2565  จะมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค ด่านช้างกรีนฟาร์มสินค้าอาหารปลอดภัย เวลา 09.00-12.00 น. หรือสามารถมาเที่ยวชมสินค้าต่าง ๆ ในงานได้ที่บริเวณลานด้านข้างโอท๊อป หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผสมเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ทำความรู้จักกับศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี คลิปวิดิโอ

 

เพจ Facebook ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์น้ำมีชีวิต

บทคัดย่อผลการใช้วัสดุยึดเกาะหวอดต่อจำนวนลูกปลากัดฮาฟมูน

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.21 (2561)

งานวิจัยเรื่องการเลี้ยงปลากัดฮาฟมูนด้วยอาหารมีชีวิตและอาหารสำเร็จรูปผสมอีเอ็ม


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2022 เวลา 14:00 น. )