งานข้อมูลและสารสนเทศ

 

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ประจำปีการศึกษา 2561

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2022 เวลา 12:21 น. )