นางอัญชลี  จิวะวิโรจน์

หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

 

ครูประจำแผนกวิชา

นางวัชรี  นาเจริญ

นางอัมพาพันธ์  วงศ์หาจักร

นางสาววนัชพร  สุบิน

 

 

 


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2022 เวลา 14:00 น. )