นางสาววรุณรักษ์  ราษีนวล

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

 

ครูประจำแผนกวิชา

 

ดร. สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์

นางจิรพร  สุธรรมแปง


นางศิริพันธ์  แสงมณีนางสาวกฤติกา  ปัญญชุณห์นางสาวสมฤดี ศรีวิเชียรนางสาศุฐิษา เผ่าจันทวงศ์


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2023 เวลา 14:05 น. )