ดร. สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

 

ครูประจำแผนกวิชา

นางสาววรุณรักษ์  ราษีนวล


นางจิรพร  สุธรรมแปง


นางศิริพันธ์  แสงมณีนางสาวกฤติกา  ปัญญชุณห์นางสาวสมฤดี ศรีวิเชียรนางสาศุฐิษา เผ่าจันทวงศ์นางสาวณัฐดี  สว่างศรี


แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16:02 น. )