นายถาวร  ทิพวรรณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

 

 

นายสุรพรชัย  อินพรหม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

และ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นางจิรพร  สุธรรมแปง

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผุู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

นางเปรมจิตร์ ชลสินธุ์

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 


แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2021 เวลา 07:56 น. )