นายถาวร  ทิพวรรณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

 

 

นายสุรพรชัย  อินพรหม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายธัญวัฒน์  ทองสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นางจิรพร  สุธรรมแปง

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผุู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

นางเปรมจิตร์ ชลสินธุ์

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 


แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 02 กันยายน 2022 เวลา 10:03 น. )