นายถาวร  ทิพวรรณ

ผู้อำนวยการ


 

รอง ผอ. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุรพรชัย  อินพรหม

รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ

 

นายถวิล  โสขุมา

ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายกฤษฎา วิเศษสุข

ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020 เวลา 16:18 น. )