ดร. เอื้ออารี  สุขสมนิตย์
หัวหน้าแผนกวิชาประมง

 

ครูประจำแผนกวิชา

ดร. นุกูล แสงพันธุ์


นางสาวพิศมัย  เฉลยศักดิ์

 

นางสาวสุภาพร  ปานศรีแก้ว

นายสนธยา  แสวงผล

นายอนุสรณ์  ช่วยทอง

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2023 เวลา 14:07 น. )